Last modifiedNameSummary
Sunday, 18 November 2012, 03:24 PMCo to jest B-learning?Podstawowe informacje o nowoczesnej, zintegrowanej metodzie kształcenia.
Sunday, 18 November 2012, 03:24 PMZasady działania PlatformyNajważniejsze informacje o działaniu Platformy szkoleniowej Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie.
Sunday, 18 November 2012, 03:18 PME-learningWitamy na stronach internetowych mających pomóc
w nauczaniu "na odległość" - poza budynkiem szkoły.