Zgłoszenia na wszystkie kursy i zajęcia pozalekcyjne przyjmowane są wyłącznie za pomocą poczty e-mail: admin@zs9elektronik.pl.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, klasę i proponowane hasło (zalecana jest zmiana hasła przy pierwszym logowaniu).

Po utworzeniu e-learningowej grupy do uczestników wysłane zostaną loginy i hasła na podane adresy e-mailowe.

Dostęp do materiałów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie nie wymaga logowania jedynie klucza dostępu, który uczniowie otrzymają od prowadzącego zajęcia.

Last modified: Sunday, 18 November 2012, 03:24 PM