Blended learning lub B-learning - to tak zwana mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera (e-learning). Stosunek poszczególnych elementów dobiera się w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników.

********************* 

Blended learning jest to forma uczenia się, łącząca w sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. W praktyce oznacza to, że w porównaniu do tradycyjnego modelu, uczestnicy biorący udział w kursie wykorzystującym blended learning, mogą spotykać się tylko sporadycznie w celu weryfikacji wiedzy, przyswajanej za pomocą komputera.

Jak do tej pory blended learning nie doczekał się jeszcze swojej uniwersalnej definicji. Co więcej, w literaturze naukowej wobec wspomnianej metody można się spotkać z zamiennym używaniem takich terminów jak: uczenie mieszane, hybrydowe czy model mieszany.

Definicja blended learning powoli rozwija się na rynku edukacyjnym, jak inaczej możemy rozumieć tą metodę? Co to jest blended learning? Celem blended learning jest połączenie dwóch aspektów uczenia się: twarzą w twarz oraz instrukcji online (e-learning). Czas spędzony z nauczycielem jest wykorzystywany do angażowania kursantów i zdobywania interaktywnych doświadczeń. Równolegle, uczestnicy mogą korzystać z bogatej w materiały sieci, o każdej porze dnia, z jakiekolwiek miejsca.

********************* 

źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://www.edulider.pl/edukacja/co-jest-blended-learning

Last modified: Sunday, 18 November 2012, 03:24 PM