Witamy na stronach internetowych mających pomóc w nauczaniu "na odległość" - poza budynkiem szkoły.

 

Cytując Wikipedię: "E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning".

 

I najważniejsze zdanie, które jest myślą przewodnią niniejszego serwisu:

"E-learning może również odnosić się do edukacyjnych stron internetowych, udostępniających np. scenariusze lekcji, arkusze ćwiczeniowe, czy interaktywne ćwiczenia(...)".

 

Przy okazji jeszcze kilka ciekawych definicji, które można znaleźć, wyszukując frazę "e-learning":

- e-learning (biznes), to model nauczania wykorzystujący technologię do tworzenia, dystrybucji i dostarczania danych, informacji, szkoleń oraz wiedzy w celu podniesienia efektywności pracy i działań organizacji;

- e-learning (technika), to zbiór aplikacji i procesów służących dostarczaniu materiału edukacyjnego w formach elektronicznych;

- e-learning (edukacja), to sposób nauczania i szkolenia w opraciu o media elektroniczne.

 

Zapraszamy zatem do korzystania z naszego serwisu podczas nauczania (uczenia się) na odległość.

Last modified: Sunday, 18 November 2012, 03:18 PM