Szczegółowa budowa komputera, podsumowanie do przedmiotu PKIU
(szbk)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Prezentacje podsumowujące tematykę budowy komputera z przedmiotu PKIU. Utworzone na podstawie szeroko rozumianych zasobów sieci Internet.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key