Szczegółowa budowa komputera, podsumowanie do przedmiotu PKIU
(szbk)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Prezentacje podsumowujące tematykę budowy komputera z przedmiotu PKIU. Utworzone na podstawie szeroko rozumianych zasobów sieci Internet.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu