Materiały dydaktyczne, podsumowujące do przedmiotu URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
(sian)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Prezentacje podsumowujące poszczególny zakres materiału z przedmiotu UTK. Utworzone na podstawie szeroko rozumianych zasobów sieci Internet.

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu