Materiały dydaktyczne, podsumowujące do przedmiotu URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
(sian)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Prezentacje podsumowujące poszczególny zakres materiału z przedmiotu UTK. Utworzone na podstawie szeroko rozumianych zasobów sieci Internet.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key