Blended learning lub B-learning - to tak zwana mieszana (zintegrowana) metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera (e-learning).

  • Podstawy grafiki komputerowej - to kurs b-learningowy, przeznaczony przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie. Kurs prowadzi Rafał Traczyk.